مرور برچسب

اقامت کانادا از طریق ازدواج

اقامت کانادا از طریق خویشاوندی و ازدواج در سال ۲۰۱۹

آیا با قوانین مهاجرت به کانادا آشنا هستید؟ آیا با قوانین مهاجرت به کانادا از طریق ازدواج آشنایی دارید؟پس ازدریافت ویزای ازدواج کانادا، شما نیز ملیت کانادایی خواهید داشت یکی از حقوق اصلی و مهمی که تمامی شهروندان کانادایی می توانند از آن…