مرور برچسب

جواب بیومتریک کانادا

جدیدترین قوانین بیومتریک کانادا

از تاريخ سى و يكم جولاى ٢٠١٨، براى مردم اروپا، آسياى شرقى، و آفريقا كه براى گرفتن ويزاى توریستی کانادا ،ویزای کار كانادا ، تحصيل، اقامت دائم، يا پناهندگى اقدام مى كنند، قانون بیومتریک کانادا تعریف شده و  گرفتن عكس و اثر انگشت اجبارى شده…