مرور برچسب

هزینه پناهندگی در کانادا

مهاجرت به کانادا از طریق پناهندگی

یکی از روش های مهاجرت به کانادا ، پناهندگی کانادا می باشد. یکی از نکاتی که برای مهاجرت به کانادا از طریق پناهندگی حائز اهمیت است: کانادا پناهندگی خود را معمولا به شهروندان کشور هایی اعطا میکند که در صورت بازگشت از کانادا به کشور خودشان ممکن…