مرور برچسب

ویزای کانادا از طریق خویشاوندی

اقامت کانادا از طریق خویشاوندی و ازدواج در سال 2019

آیا با قوانین مهاجرت به کانادا آشنا هستید؟ آیا با قوانین مهاجرت به کانادا از طریق ازدواج آشنایی دارید؟پس ازدریافت ویزای ازدواج کانادا، شما نیز ملیت کانادایی خواهید داشت یکی از حقوق اصلی و مهمی که تمامی شهروندان کانادایی می توانند از آن…